MS Hrádek KATUSICE

Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Práva členů mysliveckého sdružení Hrádek se sídlem v Katusicích.
 
1. Za splnění povinností, má člen sdružení nárok na vydání povolenky k lovu užitkové zvěře a účast na honech.
 
2. Při překročení základních hodin o každých 40 hodin, bude mít člen nárok si pozvat hosta na společný hon. Při nároku tří a více pozvánek si může člen pozvat na jeden hon dva hosty. Při menším nároku jednoho hosta. 
 
3. Člen má při ulovení divočáka o hmotnosti do 25 kg dodávkové váhy nárok na přivlastnění celého kusu. Z těžšího kusu, který bude ponechán na dodávku nebo pro potřebu MS obdrží střelec náhradní zvěřinu ve výši 20% dodávkové váhy.
 
4. Na jeden srnčí kus zvěře má člen právo při svatbě své a dále při svatbě syna a dcery.
 
5. Pokud má člen splněny členské povinnosti, může si místo sebe pozvat na hon hosta, a to i v případě, že sám nebude na honu přítomen.
 
6. Při nároku na odstřel spárkaté zvěře si může člen pozvat loveckého hosta. Záležitost je nutné předem projednat s mysliveckým hospodářem, na jehož návrh vydá předseda sdružení pro loveckého hosta povolenku k lovu. Za  loveckého je zodpovědný člen MS, který hosta pozval a během lovu se od něho smí vzdálit pouze na dohled.
 
7. Člen-držitel lovecky upotřebitelného psa má nárok na příspěvek na krmení. Toto neplatí, není-li pes využíván pro potřeby MS. Výše příspěvku je závislá na hospodářských výsledcích MS a bude každoročně stanovena výborem MS. Při účasti psa na honu, obdrží vůdce jeden kus bažanta.
 
8. Při úspěšném předvedení psa na zkouškách upotřebitelnosti se vůdci připočítává 40 hodin. Obdobně bude postupováno při úspěšném vykonání vyšších zkoušek - LZ, VZ, barvářský zkoušky apod.
 
9. Při odstřelu dravé (škodící myslivosti) zvěři se členovi připočítávají do celkového hodnocení dané hodiny za daný ulovený kus.:
                      a) za dospělou lišku, kunu .............. 5 hodin.
                      b) za šedivku, jezevce .................... 4 hodiny.
                      c) za lišče (do 15.7.), straku ........... 3 hodiny.
Uznání těchto hodin  je podmíněno nahlášením místa a času ulovení mysliveckému hospodáři do 24 hodin.
 
10. Ocenění činnosti za výkon funkce v MS:
      a) Předseda ........................... 20 hod. 
      b) Myslivecký hospodář .......... 30 hod.
      c) Finanční hospodář .............. 20 hod.
      d) Předseda KRK ................... 15 hod.
      e) Jednatel ............................. 15. hod.
 
11. Člen mysliveckého sdružení Hrádek může pro nemoc nebo pokročilý věk písemně požádat o čestné členství v MS. tím zaniká právo volit a být volen do orgánů MS. Schůzí se čestný člen účastní s hlasem poradním.
 
12. Členové ve věku nad 80 let mají každý rok právo na odměnu za dlouholeté členství. O odměně rozhoduje výbor sdružení.
 
Výše všech příspěvků, výhod a ocenění je závislá na hospodaření a stavu MS. Je podmíněna dodržením všech zákonů, vyhlášek a nařízení myslivosti se týkající.
 
Tato práva členů byla schválená na členské schůzi MS Hrádek se sídlem v Katusicích dne 21. Října 2011, v platnost vešlo od 1.12.2011.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one