MS Hrádek KATUSICE

Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Naše krajina, kde se nachází naše honitba MS Hrádek, jest starou osídlenou krajinou již od Mezolitu. V této krásné krajině naši předkové byli spjaty s místy, kde žili, kam chodili, kde se  co stalo, apod. Už od středověku těmto místum dali jména, buď podle majitele lesa, nebo tvrze kde stávala, neb podle sadů, zvířat a pod.

Však jsou názvy i mladšího věku, např. název U Altánu, ke stával altán. apod.
Tak pojď me si tyto místa ukázat a vysvětlit proč se tak tyto dané místo jmenují.
1) Hlevice
Prvním místem o kterém bude řeč jsou Hlevice. Na tomot místěstávala kdysi tvrz, kterou vlastnil a žil zde Jan Hlivic, který je uváděn v r. 1388, a další letopočty jsou spjaty, s 15. stoletím kdy tvrz zaníká.
Na Hlevicích se říká tam, kde jsou tři rokle mezi Katusicemi a Sudoměří, které ústí do Dolců u Spikal a Katusic.

Bližší rokle, nese Tatičkova rokle, nebo i Vítkova rokle. Prostřední rokle nese název Fachnerka a nebo Štrosova rokle. Poslední rokle u Katusic, tak tam se říká v Dolcích, neb. Katusické Hlevice.
Okolo těchto roklí vede od r.1905 železniční trať Mšeno- Ml. Boleslav, kdy tato trť přetrhala vazby se Spikalským údolím, ježto cesty se přerušily.

Tyto tři rokle jsou poměřně hluboké, prostřední rokle je skalnatá.
Ještě stojí za zmínku, že mezi těmi to roklemi jsou pole. (nalezne se zde i keramika).
Mapa Hlevic

Mapa Hlevic

DSCN7956.JPG
DSCN7943.JPG
2) Zadní a Přední Hrádek

Tato lokalita se nahází mezi obcemi Spikaly, Skalskem a Sudoměří.
Je ot ostroh, kdy od mezolitu, respektivě od neolitu byl neustále osídlen člověkem, ve středověku zde stával hrad Skála.
Název nese od slova Hrad, hradiště, které zde bylo, později hrad Skála.
Je to ostroh, pod kterým jsou dvě rokle, jenda rokle nese názelv Spikalský důl a druhá je Podskalsko, kde teče Skalský potok.
Na vršku je skála.
více o tomto kopci na odkazu na stránky o Hrádku.
DSCN0990.jpg
DSCN0967.jpg
DSCN8070.JPG
zadní hrádek rok 1860_2.jpg
3) Bezvel
Kopec který vyčnívá u obcí Katusice, Březinka a Plužná.
Nadmořská výška kopce je 340 metrů.

Kopec se skládá z pískovce, dále z pískovce křemenného, podřízeně štěrčíkovité pískovce.
Dále ze sodalitického nefelinitu
(Čedič).

Historie kopce, kopec vznik ve třetihorách, v Novověku se zde lámal pískovec, nacházela se zde kdysi cihelna. a říká se tu i U Vápených pecích, což značí žetu pálili asi vápno.

Ke kepci se váže spousta pověstí. které budou ještě napsány na stránky.

Pan hajný Václav Krouský z Katusic v jednom rozhovoru z pol.20. století popsal bezve takto:
Bezvel kopec se skládá z různých nerostů. Jsou zde dva lomy, jeden hned u silnice Březinský, kde říkáme červený lom. Zde jest kámen červený pískovec, kde se dříve před lety zpracovával kámen zedníky na stavby. Též hodně kamena se odtud vyvezlo na stavbu železnice Sudoměř - Stará Paka. Zhotovovali též z něho žlaby pro hovězí dobytek, korýtka prasatům, sloupy k plotům, překlady a futrákum dveřím a oválové brusy, které šly od nás i daleko d osvěta neb byly ku broušení velice dobré. Druhý lom jest na straně východní, zde jest žlutý kámen, více žlutý písek. Na straně severní jest též lupanka, kvarc, na některých místech je zemina, písek a po více těžká hlína červenice.Po kopci je též tvrdý bílý pískovec, jinak vypadá šedý, ale když se roztluče, jest bílý. Tohoto kamene jsou zde dva velké, jeden na straně jižní na temeni, kterém říkáme „Baba" a druhý na straně severozápadní, kterému říkáme „Dědek"
Na temeni „Bezveli" jest jíl různých barev. Zde na vrcholu kopce jest skupinový vodojem pro obce Katusice, Plužná, Sudoměř a Valovice.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one