MS Hrádek KATUSICE

Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Jižně pod Sudoměří začíná hranice s MS Skalsko asi 200 m před podjezdem železniční tratě Ml. Boleslav - Mšeno se silnicí na Trnovou a pokračuje po trati směrem ke Skalsku pod koupaliště k můstku přes Skalský potok a po něm po Hrádkem na cestu ke Spikalům, která vede přes další můstek a pokračuje k cestě k rokli, která uhýbá vpravo pod údolnicí a asi 400 m přetíná stráň pod Spikalskou odchovnou ( též na Stínadlech) a na vrcholu stráně jde po katastrální hraniční mezi k parcele 687.
Zde navazuje na hranici s MS Krásná Ves, od parcely 687 pokračuje po hranici parcely 689 na silnici Katusice - Kováň a odtud východně po široké mezi Katusicemi a Krásnou Vsí a odtud východně po úvoze ke Krásné Vsi do vzdálenosti asi 112 m od rybníčka k parcele 549 a dále k parcele 540/1, 542, 349 a po její východní straně k silnici Katusice - Krásná Ves a tuto přetíná ve vzdálenosti 320 m od křižovatky silnice Líny.
Hranice podé silnice na Líny tvoří katastrální hranice mezi Katusicemi a Krásnou Vsí a prochází k Daměřím k vodoteči a odtud se uhýbá na silnici směrem na Líny - Ke křížku, kde přetíná železniční trať a pokračuje po mezi za humny obce Líny a ž ba silnici Katusice - Líny, kde navazuje na hranici MS Michalovice, tj. za poslední zahradou směrem na sever po polní cestě,hraničící východně s parcelou č. 61 a67, směrem  na lesní rokel k objektu vodárny, poté po cestě středem rokle, hraničící  s parcelou č. 1156 směrem ke kopci Bezvel, na západním konci parcely č. 1156 hranice MS Michalovice (Bukovno) končí.
Od tohoto bodu sousedíme s MS Plužná. Hranice pokračuje po cestě pod Bezvelem od parcely 344 na okraj parcely 619 a dále k parcele 613/8 až k můstku pod silnicí Katusice - Březinka - Plužná k parcele č. 105.
Popřekročení této silnice po údolí směrem na západ začíná hranice s MS Hubert (Březovice). Hranice začíná na jižní straně parcely 226/1 a přechází severně k parcele 243/3 a pokračuje po severní straně parcel 313, 312/2, 311 ke stavidlu a dále kopíruje jižní stranu parcely 258, 277, 278, 294, 306, 307, 324, překračuje přes bývalou Bělskou cestu na cestu Valovice - Březinka, kterou přetíná a po cestě pod Valovicemi, kde přechází přes silnici a dále pokračuje po úvoze směrek k Březovicím, přetne pole za Knotkovým remízem a napojí se na mez vedoucí ze silnice Březovice - Valovice, kde pokračuje po silnici na Březovice až do Dolečku, kde ze silnice pokračuje po severní hranici parcely 226/1 a dále kopíruje p.č. 217/1 a 214, kde začíná jižním směrem kopírovat hranici p.č. 209 a na konci této parcely SZ směrem na okraj parccely č. 534, odtud kopíruje severním okrajem parcelu č. 195 a 194 a dále jižním směrem po hranici p.č. 530, 638 a 529 a dále kopíruje jižním směrem lesní parcelu č. 617 a pokračuje po jižní straně lesní parcely č. 614/1. Tuto parcelu kopíruje směrem jižním na silnici Doubravice - Březovice.
S MS Větrák (Vrátno) jde hranice od můstku pod Březovicemi po potoce, který přetíná louky po Sudoměří, dále k podjezdu žel. tratě Mšeno - Ml. Boleslav, kde na trati navazuje na hranici se Skalskem.
Fotka hranic MS

Fotka hranic MS

čára je jen orientační
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one