MS Hrádek KATUSICE

Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Hrabata Šporkové na Katusicích

Spojení katusických hrabat Šporků Františkem Antonínem Šporkem, zakladatelem řádu sv. Huberta a majitele zámku Kuks.
 

erb sporck.jpg
František Antonín Špork (1662 – 1738), osobnost v české myslivosti, zakladatel řádu sv. Huberta, patrona myslivců. Byl synem Jana Šporka (1597-1679).
Měl ještě 3 sourozence a to Annu Marii Sabinu (1661 – 1717) provdanou za hraběte Karla Rudolfa Sweertse, Annu Kateřinu (1669 – 1712) a na konec svého mladšího syna Ferdinanda Leopolda, který nás zajímá, jakož to předek Šporků, kteří vlastnili Katusice s Krnskem a Řehnicemi.
Ferdinad Leopold Špork se narodil 13.1.1664 v Lysé nad Labem a zemřel 28.4.1711 v Bádenu u Vídně. Svoji choť Apolonii Rozálii Vratislavovou z Mitrovic (166 – 1747) si bere dne 15.9.1687 v Praze. Měli spolu 6 dětí. A to Jana Antonína, Jana Václava, Eleonoru Anežku, Jana Michaela, Jana Rudolfa a Jana Josefa, který nás právě zajímá jako předek Šporků z Krnska.
Jan Josef, nar. 17.9.1693 v Praze a zemřel 17.6.1749 v Heřmanově Městci. Jeho manželkou byla Marie Anna Věžníková z Věžníku (1698–1738). Měli spolu 3 děti, jednu dceru jménem Marie Anna a dva syny Jana Karla a Jana Václava, předka Šporků.
Jan Václav, narozen 26.1.1724 v Heřmanově Městci a zemř. 25.2. v Praze měl se svou ženou Eleonorou hraběnkou Clary-Aldrigen (1735 – 1803) 5 dětí. 3 dcery se jménem Walburga, Antonie a Marie. A potom 2 syny, staršího Jana Václava Silvista a mladšího Leopolda.
Starší syn Jan Václav Silvist se stává pánem Krsnsku, Řehnicích a Katusicích a ještě čtyř chalup obce Spikaly a to čp.6, 7, 8 a 10.
 J. V. S. Špork se narodil 1.12.1754 v Praze a zemřel 8.12.1828 v Bělé. Byl dvakrát ženatý. První jeho ženou byla Ludvika svobodná Gabelkowen (1767 – 1788), se kterou měl svatbu roku 1786. Druhá jeho žena a matka jeho všech tří dětí se jmenovala Rozálie svobodná Langedorf (1770 – 1836) a tu si bere roku 1791. Jejich děti: Eleonora, Jan Josef Maria a Jan Václav.
Jan Josef Maria Špork narozený 5.12.1795 v Chrudimi a zemř. 29.1.1850 v Praze, tak měl za svou ženu Walburgu z Věžníku     (1803-1877), oddány byli v Bělé u Německého Brodu (dnes Havlíčkův Brod) roku 1827. Měli početné potomstvo a to 8 dětí. Jana Eduarda, Leopoldinu, Gabrielu, Rozálii, Annu, Jana Rudolfa, Marii a Jana Ferdinada. Nás bude zajímat Jan Rudolf.


Jan Rudolf, narozen 27.5.1839  Horkách (asi Horka II na Sázavě), byl pánem v Katusicích, bohužel teď nevím kdo byla jeho žena (zjistím), ale měl syna jménem Leopold, který žil v obci Katusice na statku a zámečku čp.5. Leopold Špork zemřel roku 1928, jako starý mládenec. Tímto datem vymřel rod Šporků po meči. Po přeslici to bylo hraběnkou Eleonorou Šporkovou někdy po 2. světové válce
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one