MS Hrádek KATUSICE

Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Naše honitba z historického hlediska vznikla původně ze tří honiteb. Z MS SPIKALY, MS KATUSICE a MS SUDOMĚŘ. MS Spikaly A MS Katusice se spojili v 50 letech[ (60. letech) zjistím]. Později se spojily dvě honitby MS Katusice a MS Sudoměř a vznikl nový název MS HRÁDEK se sídlem v Katusicích.
Začneme dějiny jednotlivých mysliveckých sdružení. Jako první jsou Spikaly.
 
MS SPIKALY
Honitbu dříve užívala vrchnost Sovinecká, později tu samou měl pronajatou baron Neuberk z Čejetiček a později se užívala společně.
R. 1884 zřízena samostatná honitba v obci. Nájemcem byl pan František Douša z čp.11. Nájem činil 9 zlatých. O hlavním honu se střelilo 60 zajíců.
R. 1885 Byla vysázena stráň u Kováňských hranic živým lesem a to olšemi, břízami a duby.
R. 1886 si zbrojní lístky opatřili: p. Václav Polivka, majitel usedlosti čp.2 a jeho syn Pavel. František Douša z čp.11 a Josef Štrobach majitel usedlosti čp.4.
R. 1887 se ke koňským schůdkám sil les. O hlavní honu o Martinkách bylo střeleno 40 zajíců.
R. 1889 Dne 8. prosince pronajala se honitba p. Františku Doušovi za 8 zlatých a 75 krejcarů na 6 let.
18.2.1891 zemřel František Douša vlastník čp.11. Proto se honitba pronajala panu Josefu Štrobachovi z čp.4
R. 1892 Nájemce Josef Štrobach (zápis z kroniky obce Spikaly).
R. 1911 Zemřel Josef Štrobach
R. 1924 Obec Spikaly se osamostatnila od obce Krásná Ves. Udělala se pro všechny občany spol. večeře v péči honebního spolku.
R.1928 V roce tomto po Vánocích dostavili se kruté mrazy se značným padáním sněhu.
 Mrazy až -38°C => Zima to krutá !! Zvěř hladová táhla se k příbytkům lidským. Bažanti až na vrstvě obilí ve stodolách, koroptve sledovaly stopy povozů a braly za vděk vším co opadlo.
R. 1932 Toho roku byl pronájem honitby. Právo vydražil pan Zdeněk Žert z čp.11 za 2000,- kč
 
 
Omlouvám se brzy se budu snažit doplnit další informace. Václav Pekař ze Spikal
spikaly staré.jpg
staré spikaly.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one