Vítejte na stránkách mysliveckého spolku Hrádek Katusice

Hrabata Šporkové na Katusicích

Spojení katusických hrabat Šporků Františkem Antonínem Šporkem, zakladatelem řádu sv. Huberta a majitele zámku Kuks.
 

erb sporck.jpg
František Antonín Špork (1662 – 1738), osobnost v české myslivosti, zakladatel řádu sv. Huberta, patrona myslivců. Byl synem Jana Šporka (1597-1679).
Měl ještě 3 sourozence a to Annu Marii Sabinu (1661 – 1717) provdanou za hraběte Karla Rudolfa Sweertse, Annu Kateřinu (1669 – 1712) a na konec svého mladšího syna Ferdinanda Leopolda, který nás zajímá, jakož to předek Šporků, kteří vlastnili Katusice s Krnskem a Řehnicemi.
Ferdinad Leopold Špork se narodil 13.1.1664 v Lysé nad Labem a zemřel 28.4.1711 v Bádenu u Vídně. Svoji choť Apolonii Rozálii Vratislavovou z Mitrovic (166 – 1747) si bere dne 15.9.1687 v Praze. Měli spolu 6 dětí. A to Jana Antonína, Jana Václava, Eleonoru Anežku, Jana Michaela, Jana Rudolfa a Jana Josefa, který nás právě zajímá jako předek Šporků z Krnska.
Jan Josef, nar. 17.9.1693 v Praze a zemřel 17.6.1749 v Heřmanově Městci. Jeho manželkou byla Marie Anna Věžníková z Věžníku (1698–1738). Měli spolu 3 děti, jednu dceru jménem Marie Anna a dva syny Jana Karla a Jana Václava, předka Šporků.
Jan Václav, narozen 26.1.1724 v Heřmanově Městci a zemř. 25.2. v Praze měl se svou ženou Eleonorou hraběnkou Clary-Aldrigen (1735 – 1803) 5 dětí. 3 dcery se jménem Walburga, Antonie a Marie. A potom 2 syny, staršího Jana Václava Silvista a mladšího Leopolda.
Starší syn Jan Václav Silvist se stává pánem Krsnsku, Řehnicích a Katusicích a ještě čtyř chalup obce Spikaly a to čp.6, 7, 8 a 10.
 J. V. S. Špork se narodil 1.12.1754 v Praze a zemřel 8.12.1828 v Bělé. Byl dvakrát ženatý. První jeho ženou byla Ludvika svobodná Gabelkowen (1767 – 1788), se kterou měl svatbu roku 1786. Druhá jeho žena a matka jeho všech tří dětí se jmenovala Rozálie svobodná Langedorf (1770 – 1836) a tu si bere roku 1791. Jejich děti: Eleonora, Jan Josef Maria a Jan Václav.
Jan Josef Maria Špork narozený 5.12.1795 v Chrudimi a zemř. 29.1.1850 v Praze, tak měl za svou ženu Walburgu z Věžníku     (1803-1877), oddány byli v Bělé u Německého Brodu (dnes Havlíčkův Brod) roku 1827. Měli početné potomstvo a to 8 dětí. Jana Eduarda, Leopoldinu, Gabrielu, Rozálii, Annu, Jana Rudolfa, Marii a Jana Ferdinada. Nás bude zajímat Jan Rudolf.


Jan Rudolf, narozen 27.5.1839  Horkách (asi Horka II na Sázavě), byl pánem v Katusicích, bohužel teď nevím kdo byla jeho žena (zjistím), ale měl syna jménem Leopold, který žil v obci Katusice na statku a zámečku čp.5. Leopold Špork zemřel roku 1928, jako starý mládenec. Tímto datem vymřel rod Šporků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one